Artykuły

Jakie rachunki za prąd przy instalacji fotowoltaicznej?

Jedną z motywacji do montażu paneli fotowoltaicznych jest chęć zaoszczędzenia na płatnościach za energię elektryczną. Na jaką zmianę w wysokości rachunków za prąd można liczyć po instalacji fotowoltaiki? Odpowiadamy.

Montaż paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. Nic w tym dziwnego – gdy weźmie się pod uwagę podwyżki cen za energię elektryczną, szybko dochodzi się do wniosku, że jest to zdecydowanie bardziej opłacalna alternatywa. Z jednej strony instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do obniżenia rachunków za prąd, zaś z drugiej – pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Warto więc rozważyć montaż paneli słonecznych na swoim dachu bądź elewacji.

Instalacja fotowoltaiczna sposobem na niższe rachunki

Wiele osób zastanawia się, czy mocno odczują zmianę rachunków po montażu instalacji PV. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zdać sobie sprawę m.in. z faktu, że na wysokość faktur z elektrowni wpływa nie tylko czynna energia, która pozwala działać rozmaitym urządzeniom w naszym domu. Lwią część rachunków stanowią opłaty stałe – ponoszą je również prosumenci. Są to:

  • podatek VAT,
  • 1% akcyzy,
  • inne koszty, składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata mocowa oraz abonament.

Uwaga! Prosument nie płaci opłaty OZE, opłaty jakościowej, opłaty zmiennej sieciowej czy też opłaty handlowej, co wpływa na obniżenie opłat stałych.

Co ważne, obecnie osoby wytwarzające prąd we własnej instalacji fotowoltaicznej są zwolnione z opłat za energię czynną, którą pobierają z sieci energetycznej, jednocześnie wprowadzając do niej nadwyżki własnej produkcji.

Co zmieni się na fakturze za prąd?

Faktura wystawiana prosumentom przez zakład energetyczny nie zawiera tzw. prognoz sprzedaży prądu. Pojawiają się jednak na niej nowe informacje. Pierwszą z nich jest tabela, w której znajdują się dane z odczytu licznika z początku i końca danego okresu rozliczeniowego, a także suma energii czynnej pobranej z sieci i energii czynnej do niej wprowadzonej. Drugą stanowi tabela, w której znajdują się szczegółowe dane na temat salda energii – zużytej i wyprodukowanej energii; zaś trzecią – informacje na temat magazynu energii, czyli ilości energii, którą prosument może wykorzystać w ciągu kolejnego roku.

Oszczędność na prądzie

Rachunek za prąd po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych sprowadza się do symbolicznych opłat stałych uiszczanych na rzecz operatora, które wynoszą maksymalnie kilkanaście złotych w skali miesiąca. Oczywiście tylko pod warunkiem, że dobrze została dobrana moc instalacji – czyli w sytuacji, gdy instalacja PV wytwarza odpowiednią ilość energii względem zapotrzebowania gospodarstwa domowego czy firmy, Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja w fotowoltaikę zwraca się już w kilka lat, w perspektywie można mieć kolejne lata prądu zupełnie za darmo.