Artykuły

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023?

Planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej, ale jeszcze nie wiesz, czy poradzisz sobie finansowo z takim przedsięwzięciem? W takim razie powinieneś wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z licznych dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych dla nieruchomości jedno- lub wielorodzinnych. W 2023 roku ceny energii elektrycznej poszybowały w górę. Z tego względu montaż fotowoltaiki dla domu wydaje się jeszcze rozsądniejszym wyborem niż dotychczas. Zobacz, z jakiej formy dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 roku możesz skorzystać i na jakich warunkach.

Jakie programy umożliwiają skorzystanie z dotacji na fotowoltaikę?

W Polsce obowiązują dwa podstawowe programy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej. Pierwszy to program Mój Prąd, a drugi to Czyste Powietrze. Oczywiście są też inne programy wsparcia, np. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Krajowy Plan Odbudowy, aczkolwiek uzyskanie pieniędzy w ramach tych programów jest dość problematyczne.

Z tego względu skupimy się tylko na dwóch programach rządowego wsparcia, które umożliwiają pozyskanie kwoty, które realnie zmniejszą koszty inwestycji w fotowoltaikę dla domu.

  1. Program Mój Prąd przewiduje dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku w kwocie do 6000 złotych lub 7000 złotych z mikroinstalacją zwiększającą autokonsumpcję. Dotacja opiewa maksymalnie na 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż wyżej wskazane kwoty.
  2. Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki w kwocie od 6000 do 15 000 złotych. Pułap dopłaty jest uzależniony od dochodów beneficjentów i wynosi od 40% do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oczywiście powyższe programy wsparcia są skierowane do osób fizycznych, które chcą zamontować system fotowoltaiki dla swojego domu. Korzystanie z dofinansowania w tej formie to dobry pomysł, który pozwala na zredukowanie okresu potrzebnego na zwrot inwestycji.

Mój prąd

W ramach programu Mój Prąd obowiązuje kilka warunków, które rzutują na kwotę przyznanej dotacji do fotowoltaiki:

  • 6000 złotych na instalację, która została zakupiona bez magazynu energii i ciepła,
  • 7000 złotych na instalację z magazynem energii, na który przysługuje dodatkowe 16 000 złotych dopłaty, zatem łączna wartość dofinansowania do fotowoltaiki wyniesie 23 000 złotych,
  • 7000 złotych na instalację z systemem EMS/HMS, na który przysługuje dodatkowe 3000 złotych, a więc łącznie 10 000 złotych dofinansowania do fotowoltaiki.

Warto też dodać, że z rządowego programu wsparcia może skorzystać każda osoba fizyczna, która ma prawa własności do budynku mieszkalnego, a także wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele obiektów wielorodzinnych. Co ważne, z programu Mój Prąd może skorzystać tylko beneficjent rozliczający się metodą net-billingu.

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze zakłada nieco inne warunki przyznawania dofinansowania do fotowoltaiki. Mowa tu o kwotach 6000, 9000 i 15 000 złotych, zależnie od dochodu wnioskodawcy. 

Pierwszy próg to kwota poniżej 135 tys. złotych rocznie, drugi to 2651 złotych na osobę miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa lub 1894 złote miesięcznie dla wieloosobowego. 

Ostatni próg dochodowy wynosi 1526 złotych i 1090 złotych zależnie od liczy osób w gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku – z jakich programów można jeszcze skorzystać?

Oprócz standardowych programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze są też inne formy wsparcia finansowego dla osób, które chcą zainwestować w nowoczesny system fotowoltaiki. Kilka z nich to:

  • Agroenergia – program skierowany do rolników, gdzie kwota dofinansowania do fotowoltaiki nie przekracza 25 000 złotych.
  • Energia Dla Wsi – kolejny rodzaj dopłaty do inwestycji w fotowoltaikę dla spółdzielni energetycznych oraz rolników. Pożyczka jest dostępna do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 25 mln.
  • Grant OZE – wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej do 50% kosztów kwalifikowanych netto. Obejmuje instalacje do 50 kW.
  • Premia termomodernizacyjna – ten program jest skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy planują montaż instalacji OZE o mocy od 1 kW do 6 kW. Kwota wsparcia to do 31% kosztów kwalifikowanych.

Oprócz powyższych na terenie całego kraju działają programy regionalne, które również umożliwiają pokrycie części kosztów ponoszonych w ramach instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo można też skorzystać z Ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej do kwoty 53 000 złotych. Ta jednak obejmuje tylko osoby, które poniosły koszty montażu fotowoltaiki z własnej kieszeni.