Artykuły

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie – jakie są zalety i wady ?

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie, zwana również farmą fotowoltaiczną lub elektrownią słoneczną, ma wiele zalet i wad. Oto kilka najważniejszych aspektów:

Zalety:

  1. Wydajność energetyczna: Instalacje fotowoltaiczne na gruncie mogą generować dużą ilość energii elektrycznej, ponieważ mają większą powierzchnię do zamontowania paneli słonecznych w porównaniu do instalacji na dachach. Większa powierzchnia oznacza większą ilość paneli słonecznych, co prowadzi do wyższej produkcji energii.
  2. Skalowalność: Farmy fotowoltaiczne na gruncie mogą być łatwo rozbudowywane. Jeśli posiadacz farmy chce zwiększyć swoją produkcję energii, może po prostu dodać więcej paneli słonecznych na dostępnej powierzchni. Jest to szczególnie korzystne dla dużych przedsiębiorstw energetycznych, które potrzebują znacznej ilości energii elektrycznej.
  3. Optymalne warunki słoneczne: Instalacje fotowoltaiczne na gruncie można dostosować, aby uzyskać optymalne położenie względem kąta padania promieni słonecznych. Dzięki temu mogą one wykorzystywać energię słoneczną w bardziej efektywny sposób i produkować większą ilość energii w porównaniu do paneli słonecznych zamontowanych na dachach, które mogą być ograniczone przez kąt nachylenia.
  4. Łatwy dostęp do konserwacji: W przypadku farm fotowoltaicznych na gruncie konserwacja i naprawa paneli słonecznych jest zazwyczaj łatwiejsza, ponieważ panele są łatwo dostępne dla pracowników. Nie ma potrzeby wchodzenia na dach ani innych trudno dostępnych miejsc.

Wady:

  1. Wymagana powierzchnia: Farmy fotowoltaiczne na gruncie zajmują znaczną ilość powierzchni. Konieczne jest znalezienie odpowiedniego obszaru, który może być wykorzystany do instalacji. W przypadku gęsto zaludnionych obszarów może być trudno znaleźć odpowiednie miejsce.
  2. Koszty infrastrukturalne: Instalacje fotowoltaiczne na gruncie wymagają budowy infrastruktury takiej jak uziemienie, drogi dojazdowe, systemy zabezpieczeń itp. Te koszty infrastrukturalne mogą być znaczne i wpływać na ogólny koszt inwestycji.
  3. Oddziaływanie na środowisko: Budowa dużych farm fotowoltaicznych na gruncie może wiązać się z pewnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, takim jak zmiana krajobrazu, utrata terenów rolnych lub przyrodniczych. Konieczne jest staranne przeprowadzenie oceny oddziaływania środowiskowego i odpowiednie planowanie, aby zminimalizować negatywne skutki.
  4. Transport energii: Farmy fotowoltaiczne na gruncie często znajdują się na odległości od miejsca zużycia energii, co wymaga przesyłania wyprodukowanej energii przez sieć elektroenergetyczną. Mogą występować straty energii w wyniku transportu na długie dystanse.

Warto wziąć pod uwagę te zalety i wady podczas rozważania instalacji farmy fotowoltaicznej na gruncie. Decyzja powinna być oparta na lokalnych warunkach, dostępnej powierzchni, kosztach i oddziaływaniu na środowisko.