Artykuły

Dofinansowanie do Fotowoltaiki

Fotowoltaika to coraz bardziej powszechny sposób na darmowy prąd. Na jakie dotacje na montaż paneli słonecznych mogą liczyć Polacy? Podpowiadamy.

Z uwagi na fakt, że dzięki panelom słonecznym można znacznie zmniejszyć, a nawet zredukować do zera, rachunki za energię elektryczną, Polacy coraz chętniej decydują się na montaż fotowoltaiki. Panele fotowoltaiczne cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród Polaków w obliczu podwyżek cen energii elektrycznej, które stały się faktem na początku 2020 roku – a kolejne są planowane. Montaż fotowoltaiki może być bardziej dostępny dzięki dotacjom. Na co można liczyć?

Dotacja na fotowoltaikę Mój Prąd

Jedną z dotacji, z których można skorzystać, jest rządowy program Mój Prąd zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej dotacji właściciel nowej instalacji PV otrzymać może bezzwrotną dotację w wysokości 5000 złotych. Jest to dotacja tylko dla osób fizycznych, a maksymalna wielkość instalacji PV to 10 kWp. Budżet programu Mój Prąd jest ograniczony – wynosi 1 miliard złotych, a zatem skorzystać może z niego około 200 tysięcy wnioskodawców.

Dotacja na fotowoltaikę Prosument 2

Innym programem jest Prosument 2. Program ten umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie 15% lub 30% – zarówno zakupu, jak i montażu nowych instalacji PV montowanych w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Program rozpisano na lata 2014-2022, a jego budżet wynosi 800 milionów złotych. Ostatnie doniesienia dotyczące tego Programu są jednak takie, że obecnie wnioski przyjmowane są już tylko na listę rezerwową. Szczegółowe informacje na temat programu Prosument II oraz jego aktualny status znaleźć można na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja na fotowoltaikę Czyste Powietrze

Skorzystać można także z programu Czyste Powietrze – w ramach tego ogólnopolskiego programu otrzymać można dotację lub pożyczkę na montaż instalacji PV. Program adresowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności nieruchomości lub które są współwłaścicielem nieruchomości albo otrzymały dopiero zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Wnioski składać należy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie finansowe uzyskać można w latach 2018-2027. Koszty montażu mikroinstalacji PV mogą być dofinansowane w 100% tylko w formie pożyczki z maksymalnym okresem finansowania 15 lat. Maksymalna wartość inwestycji to 53 tysiące złotych.

Programy samorządowe – dofinansowania do fotowoltaiki

Warto również zapoznać się z ofertą poszczególnych województw, powiatów oraz gmin – wybrane jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bowiem swoje własne programy. Korzystając z takich lokalnych programów, również można uzyskać dotacje na fotowoltaikę albo preferencyjny kredyt.

Zapoznaj się z innymi artykułami: