Artykuły

Jaki wpływ na środowisko ma fotowoltaika?

Fotowoltaika jest to technologia skupiona na pozyskiwaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. W ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna – m.in. ze względu na pozytywny wpływ na środowisko. W tym artykule omówimy, jaki wpływ na środowisko ma fotowoltaika i jakie są jej zalety.

Fotowoltaika wykorzystuje energię słoneczną do produkcji prądu. Panele fotowoltaiczne składają się m.in. z ogniw fotowoltaicznych, które przetwarzają promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Panele fotowoltaiczne są montowane na dachach budynków lub na specjalnych konstrukcjach umieszczanych na ziemi – tak, aby mogły skutecznie absorbować energię słoneczną.

Fotowoltaika – czysta technologia

Jedną z największych zalet fotowoltaiki jest to, że jest to tak zwana technologia czysta. Czyste technologie to takie, które nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. Podczas produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego nie tworzą się zanieczyszczenia – w praktyce oznacza to, że nie jest emitowany dwutlenek węgla, tlenki siarki czy azotu. Fotowoltaika jest także cicha – nie generuje hałasu, co jest bardzo zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Prąd bez paliw kopalnych

Kolejnym plusem fotowoltaiki jest to, że nie stosuje ona żadnych paliw kopalnych – prąd produkowany jest w 100% z promieni słonecznych. Produkcja prądu za pomocą paneli PV nie jest związana ani z kosztami zakupu paliw, ani z problemami związanymi z ich wydobyciem i transportem. Oznacza to, że fotowoltaika jest nie tylko ekologiczna, ale też ekonomiczna.

Prosta eksploatacja

Fotowoltaika jest także bardzo trwała i nie wymaga licznych konserwacji. Panele fotowoltaiczne montowane są zwykle na okres od 25 do 30 lat i wymagają jedynie niewielkiej konserwacji. Wystarczy regularnie przeprowadzać czyszczenie paneli i dbać o to, aby nie były zacienione. Na tym kończą się prace związane z ich eksploatacją, co także przekłada się na pozytywny wpływ fotowoltaika dla domu na środowisko.

Podsumowując: fotowoltaika pozytywnie wpływa na kondycję środowiska. Jest to technologia czysta, która nie emituje zanieczyszczeń ani nie wymaga wykorzystywania paliw kopalnych. Dzięki swoim zaletom fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność i staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii elektrycznej.