Artykuły

Jak działa instalacja PV?

Gdy już wiemy, co to jest fotowoltaika i po co montuje się panele fotowoltaiczne na dachu, warto zapoznać się z dodatkowymi informacjami, które pozwolą nam zrozumieć, jak działa instalacja PV i jak zbudowana jest podstawowa instalacja fotowoltaiczna. Zapraszamy do lektury!


Metody pozyskiwania energii z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, są w Polsce coraz bardziej popularne. Szczególnie powszechna, m.in. dzięki dostępnym dotacjom, staje się fotowoltaika. Wiele osób decyduje się na montaż paneli słonecznych na dachu swojego domu, aby w ten sposób przekształcać energię słoneczną w prąd, a co za tym idzie – oszczędzać na fakturach za energię elektryczną.

Jak działa instalacja PV dla domu?

Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele słoneczne, a więc miejsce, gdzie pobierana jest energia ze słońca. Panele montuje się zazwyczaj na dachu. Umieszczone są one w obudowach chroniących przed czynnikami zewnętrznymi. Ich ilość zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu. Jak przebiega proces poboru energii? Na ogniwo, które podzielone jest na warstwę dodatnią oraz ujemną, pada światło słoneczne. W efekcie, za sprawą zjawiska fotowoltaicznego, pomiędzy tymi dwoma warstwami zachodzi różnica potencjałów. Gdy zamkniemy obwód odbiornikiem, uzyskamy przepływ prądu.

Prąd stały versus prąd przemienny

Wyprodukowanie energii elektrycznej to jednak nie wszystko. Wytworzone napięcie jest bowiem stałe, a prąd, z którego korzystamy w domu, jest przemienny. A zatem, aby móc skorzystać z prądu wytworzonego w panelu fotowoltaicznym, należy dostosować go do tego znajdującego się w domowej instalacji elektrycznej. W tym celu montowany jest inwerter (inaczej zwany falownikiem) – jest to urządzenie, które przekształca prąd w stały w przemienny.

On grid versus Off grid

Instalacja fotowoltaiczna występować może w dwóch wariantach – on grid lub off grid. Czym one się różnią? Instalacja on grid połączona jest z siecią elektroenergetyczną, zaś instalacja off grid (zwana też wyspową) – nie. Instalacja on grid dostarcza prąd przemienny, który można wykorzystywać na potrzeby danego budynku, a gdy pojawią się nadwyżki energii – przekazywane są one do sieci. Właściciel instalacji staje się wówczas prosumentem, a więc osobą, która jednocześnie wytwarza energię i ją konsumuje. Za przekazane do sieci nadwyżki prądu – prosument otrzymuje finansową rekompensatę. Instalacja off grid, a więc niepołączona z siecią, magazynuje z kolei nadwyżki prądu w akumulatorach.

Fotowoltaika i jej zalety

Warto przypomnieć, że instalacja fotowoltaiczna posiada niezaprzeczalne zalety. Jest lekka, nierzucająca się w oczy (można dobrać panele w kolorze granatowym, które nie będą widoczne na dachu w tym samym kolorze) i nie ingeruje w krajobraz naturalny. Sprzyja ekologii. Daje możliwość niemal bezobsługowego wytwarzania energii ze słońca, a także przekłada się na realne oszczędności.

Zapoznaj się z innymi artykułami: