Inwestycja z szybkim
zwrotem kosztów!

Z wyliczeń wynika, że przy wydatku rzędu 200 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, czas, po którym ona się zwróci, wynosi średnio 5 lat, nie uwzględniając podwyżek za energię, jakie nas czekają w przyszłości, a które skracają czas zwrotu poniesionych kosztów.