Artykuły

Warunki montażu instalacji fotowoltaicznych

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie dają panele fotowoltaiczne, należy w odpowiedni sposób przeprowadzić ich montaż. Od poprawnie wykonanych prac montażowych zależy efektywność instalacji PV, dlatego warto zwrócić uwagę na aspekty wpływające na prawidłowy przebieg prac montażowych.

W stronę słońca

Jednym z warunków prawidłowego montażu instalacji PV jest umiejscowienie domu – ważne jest, aby panele były zamontowane w kierunku południowym, dzięki czemu będą mogły korzystać ze słońca i wydajnie wytwarzać energię elektryczną. Równie istotne jest, aby wyeliminować ewentualne przeszkody w terenie, które mogłyby powodować zacienienie – także to okresowe, ponieważ zmniejsza ono wydajność całej instalacji. Montując panele, warto także zwrócić uwagę na kąt nachylenia dachu oraz na ustawienie połączonych ze sobą paneli pod tym samym kątem i w tym samym kierunku.

Rodzaj dachu

Istotnym czynnikiem, niejako warunkującym sposób montażu, jest rodzaj dachu. To właśnie na dachach panele słoneczne są najczęściej montowane, z uwagi na ekspozycję na światło słoneczne. Montując panele na dachu, warto uwzględnić rodzaj pokrycia dachu, a także jego ukształtowanie. Panele można zamontować zarówno na dachu płaskim, jak i skośnym.

Inne podłoże

Panele fotowoltaiczne montowane mogą być także na innym podłożu – jeśli dach nie spełnia warunków montażu zapewniającego efektywną pracę całej instalacji lub gdy nie ma na nim miejsca. Najczęściej są to specjalne konstrukcje montowane na elewacji budynku albo na gruncie. Montaż na gruncie sprawdza się szczególnie w przypadku większych ilości paneli fotowoltaicznych.

Montaż paneli fotowoltaicznych

Warto dodać, że montaż paneli słonecznych odbywa się bezinwazyjnie – wykorzystuje się tutaj już istniejącą infrastrukturę. Dzięki temu, jeśli jest wolna powierzchnia na dachu lub elewacji, panele słoneczne zamontować można także w budynku już zamieszkałym. Prace montażowe nie są związane ani z kuciem, ani z wierceniem czy wybijaniem w ścianie lub dachu nowych kanałów. Ważne jest także samo przyłącze energetyczne – warto zwrócić uwagę, by jego moc nie była mniejsza niż moc samej instalacji PV.

Zapoznaj się z innymi artykułami: