Artykuły

Moc przyłączeniowa i moc umowna – czym są?

Każdy, kto rozważa montaż instalacji fotowoltaicznej, spotka się na etapie poszukiwania informacji o fotowoltaice z szeregiem branżowego słownictwa i terminologią typową dla tej tematyki. Pojęciami, z którymi na pewno będzie trzeba się zapoznać, aby podjąć właściwe decyzje, są moc przyłączeniowa oraz moc umowna. Czym one są? Tłumaczymy!

Moc przyłączeniowa – co to jest?

Moc przyłączeniowa jest to dokładnie to samo, co planowana moc czynna do wprowadzania do sieci elektroenergetycznej lub pobierania z sieci elektroenergetycznej. Określa się ją w umowie o przyłączenie po to, aby w prawidłowy sposób zaprojektować przyłącze do sieci. Moc przyłączeniową stanowi maksymalna wartość z wartości średnich tej mocy w czasie 15 minut, podawana za pomocą kilowatów.

Od czego zależy moc przyłączeniowa i jak ją obliczyć?

Moc przyłączeniowa zależy w głównej mierze od tego, ile urządzeń elektrycznych jest w domu (i ile będzie ich docelowo), a także od tego, jaką ilość mocy pobierają. Warto założyć pewien margines błędu, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki dodatkowy sprzęt zasilany energią elektryczną może się pojawić w naszym gospodarstwie domowym. Nie musimy produkować energii, której docelowo nie wykorzystamy, jednak zdecydowanie bardziej opłaca się wartość mocy przyłączeniowej zawyżyć niż podać zbyt małą wartość.

Aby obliczyć moc przyłączeniową, należy sprawdzić, jaka jest moc urządzeń i sprzętów, które mamy w domu. Urządzenia grzewcze, płyta kuchenna czy piekarnik pobierają najwięcej mocy. Jednostka zużycia energii elektrycznej to kWh, czyli kilowatogodzina. 1 kWh to ilość energii zużywanego przez dany sprzęt o mocy 1 kW, czyli kilowata, który pracuje przez jedną godzinę zegarową.

Moc umowna – czym jest?

Osobną kategorią jest moc umowna. Określa się ją w ramach umowy dotyczącej pobierania prądu od dystrybutora energii elektrycznej. Wyraża się ją w kilowatach – to maksymalna ilość energii, którą dystrybutor deklaruje dostarczać w danym momencie do punktu poborowego. Jest to podstawowy element związany z dostawą prądu do gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. Moc umowna bywa mylona z mocą przyłączeniową, dlatego warto znać znaczenie obu tych terminów.