Artykuły

Jakie są źródła energii odnawialnej w Polsce? 

W ostatnich latach odnawialne źródła energii oraz energia z nich pozyskiwana zyskują w Polsce na popularności. O jakich źródłach mowa? Zapraszamy do lektury.

Nie tylko Polska, ale także wiele innych państw stawia na OZE, gdyż sprzyja to trosce o ekologię. Źródła OZE rekomendowane są z uwagi na zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie, a także wyczerpywanie się paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa. Dodatkowo ceny rozmaitych technologii OZE są coraz bardziej przystępne. Z jakich odnawialnych źródeł energii możemy na co dzień korzystać? 

Słońce 

Energia pochodząca ze słońca stanowi największe źródło energii odnawialnej na całym świecie. Może ona w pełni zaspokoić zapotrzebowanie ludzi na prąd. Do powierzchni naszej planety dociera tak duża ilość energii słonecznej, że przekracza obecne zapotrzebowanie ludzkości nie kilka razy, ale kilka tysięcy razy, a dokładnie ok. 5 tysięcy razy. 

Fotowoltaika (a więc dziedzina zajmująca się przetwarzaniem promieni słonecznych w darmową energię elektryczną) dynamicznie się rozwija w Polsce. Polacy inwestują coraz częściej w instalacje PV, na które składają się panele fotowoltaiczne montowane na dachach lub elewacjach. Sprzyjają temu coraz niższe ceny instalacji PV oraz ulga termomodernizacyjna. Powodem rosnącego zainteresowania fotowoltaiką są także coraz wyższe ceny energii elektrycznej. 

Wody płynące 

Instalacje, które wykorzystują hydroenergię, wytwarzają na ten moment największą ilość energii pochodzącej z OZE na świecie. Warto jednak wspomnieć, że elektrownie wodne pracują w ściśle określonych warunkach i niektóre kraje nie mają możliwości, aby korzystać z energii wód płynących, takich jak rzeki, morza czy sztuczne jeziora. Na te warunki wpływ mają m.in. wysokość, z jakiej woda spływa; ilość wody spływającej w określonym czasie, a także prędkość jej przepływu. 

W Polsce najwięcej elektrowni wodnych powstało w PRL-u i nic nie wskazuje na to, że będą powstawać kolejne. Największe polskie elektrownie wodne znajdują się m.in. we Włocławku, w Czymanowie (Żarnowiec) czy w Międzybrodziu Bialskim (Porąbka-Żar).

Wiatr 

Wiatr to takie źródło energii, które nie generuje zanieczyszczeń. Niestety, podobnie jak w przypadku elektrowni wodnych, nie wszędzie korzystać można z jego potencjału. Elektrownie wiatrowe budować można na określonych obszarach. W naszym kraju, z powodu położenia geograficznego, farmy wiatrowe powstają tam, gdzie potwierdzono za pomocą badań rentowność takich inwestycji. Rejonami, gdzie elektrownie wiatrowe mają najkorzystniejsze warunki, są: wybrzeże Polski, środkowa Wielkopolska, Mazowsze, a także Beskid Śląski oraz Bieszczady. 

Biomasa

Biopaliwo to wynik przetwarzania produktów organizmów zwierzęcych, organizmów roślinnych oraz mikroorganizmów. Zalicza się do nich m.in. drewno, pellet, słomę, ziarna zbóż, etanol, butanol czy biodiesel. Biomasa cieszy się niejednoznaczną renomą – uważa się m.in., że pozyskiwanie energii z biomasy powoduje degradację środowiska, na którą wpływa zwiększanie upraw i duże zużycie sztucznych nawozów. Niemniej jednak polscy rolnicy mogą produkować energię z biomasy, ale w ograniczonej ilości, tj. 100 litrów na 1 hektar. 

Zapoznaj się z innymi artykułami: