Artykuły

Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać na fotowoltaice?

Zainteresowanie OZE, w tym fotowoltaiką, jest coraz większe. Jednym z powodów są stale rosnące ceny energii elektrycznej. Na instalację fotowoltaiki decydują się również przedsiębiorcy – co mogą na tym zyskać? 

Przedsiębiorcy reprezentujący różne branże montują w swoich firmach instalacje fotowoltaiczne, gdyż taka inwestycja może być wyjątkowo opłacalna. Z jednej strony umożliwia znaczne obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, a z drugiej – pozytywnie wpływa na środowisko. Jeśli chodzi o korzystanie z instalacji OZE, takich jak fotowoltaika Warszawa to nie jedyne miasto, w którym jest to coraz częstsze – popularność panele PV zdobywają w całym kraju. 

Od czego zacząć? 

Aby dobrze dobrać odpowiednią instalację PV, należy zapoznać się ze schematem wykorzystywania energii elektrycznej w danej firmie, a więc sprawdzić jej profil energetyczny. Pozwala to m.in. dopasować wielkość instalacji do zużycia energii na przestrzeni roku. Równie ważne jest sprawdzenie ekspozycji dachu na słońce lub dobranie innej powierzchni na montaż paneli PV, np. elewacji albo specjalnej konstrukcji. Obie te kwestie można zweryfikować w trakcie audytu fotowoltaicznego. 

Obniżenie kosztów 

Każda firma ponosi rozmaite koszty. Jednym z nich stanowi koszt energii elektrycznej. Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które działają np. w dużych budynkach biurowych, halach produkcyjnych czy magazynach, są to wysokie opłaty, które skutecznie można zredukować, montując panele PV.  Rachunki za prąd można obniżyć nawet o 90%!

Amortyzacja instalacji PV

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwa to środek trwały. Oznacza to, że można ją amortyzować, pomniejszając kwotę podatku odprowadzonego do urzędu skarbowego. Co więcej, montując fotowoltaikę, można odliczyć 23% podatku VAT.

Dofinansowanie dla firm

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę. Liczba dofinansowań rośnie, co wiąże się z promowaniem OZE w Polsce. Warto zapoznać się m.in. z programami Energia Plus albo z Regionalnymi Programami Operacyjnymi i śledzić bieżące doniesienia.

Co zrobić z nadwyżką energii? 

Przedsiębiorcy mogą produkować energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z opustów, jeśli instalacja posiada moc do 50 kW. Mogą również podłączyć instalację PV do sieci elektroenergetycznej – wówczas niewykorzystana energia wyprodukowana przez przedsiębiorcę jest magazynowana w zakładzie energetycznym, a skorzystać z niej można wtedy, gdy zapotrzebowanie na prąd zwiększa się. Przedsiębiorcy takie nadwyżki energii mają możliwość magazynować także we własnym zakresie – w akumulatorach. 

Wspomniane opusty nie dotyczą tych przedsiębiorców, którzy planują wytwarzanie energii z instalacji PV o mocy wyższej niż 50kW – wówczas podlegają oni systemowi aukcyjnemu. Jeśli instalacja PV ma moc powyżej 50 kW, to wtedy przedsiębiorca przedstawia ofertę sprzedaży energii państwu, konkurując z innymi firmami. Gdy wygra aukcję, może sprzedawać energię w cenie gwarantowanej przez okres 15 lat. 

Zapoznaj się z innymi artykułami: