Artykuły

Historia Fotowoltaiki

Fotowoltaika to coraz bardziej powszechny sposób na pozyskiwanie darowej energii ze słońca. Jak wygląda jej historia? Dowiesz się z naszego artykułu.

Fotowoltaika staje się w Polsce coraz bardziej popularna – nic w tym dziwnego, dzięki panelom słonecznym można bowiem mieć prąd za darmo! W obliczu ostatnich podwyżek cen energii elektrycznej (a także podwyżek dopiero planowanych) montaż paneli fotowoltaicznych wydaje się rozsądnym krokiem, który pozwoli uniezależnić się od wzrostów cen i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Jak to się zaczęło?

Początki naukowych zainteresowań wykorzystaniem energii słonecznej przypadają na pierwszą połowę XIX wieku. Wtedy to odkryto zjawisko fotowoltaiczne, a więc zjawisko pochłaniania promieni słońca przez określone substancje, które z kolei konwertują w energię elektryczną. Zjawisko fotowoltaiczne odkrył Alexandre Edmond Becquerel, francuski fizyk.

Krok milowy – zastosowanie krzemu

Istotnym elementem historii fotowoltaiki okazało się wykorzystanie krzemu w procesie produkcji ogniw słonecznych. To właśnie one zwiększyły efektywność zwrotu energetycznego do nawet 6%. Przyczyniło się to do intensywnego wzrostu zainteresowania technologią fotowoltaiczną. W konsekwencji światowe instytucje naukowe zaczęły inwestować w usprawnienie już istniejących rozwiązań, dzięki czemu udało się uzyskać coraz bardziej wydajne ogniwa.

XX wiek – kontekst społeczno-gospodarczy

Do rozwoju fotowoltaiki przyczyniły się zjawiska społeczne i gospodarcze, do których zaliczyć można między innymi powstanie ruchów organizacji proekologicznych, nałożenie embargo na importowanie paliw z krajów arabskich (co przypadło na lata 70. i 80. XX wieku), a także znaczące inwestycje w prace naukowe jednostek badawczych o pokrewnym profilu działalności. W efekcie na II połowę XX wieku przypadł zdecydowany „boom”, jeśli chodzi o zastosowanie energetyki słonecznej.

Początki fotowoltaiki w Polsce

Pierwsza elektrownia słoneczna w Polsce (przekraczająca 1MW) powstała w Wierzchosławicach, był to rok 2011. Od tej pory rozwój technologii fotowoltaicznej stał się udziałem zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych inwestorów. Współcześnie ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywać można na szeroką skalę – w użytku publicznym np. jako źródło zasilania miejskiej sygnalizacji, a komercyjnie jako energetyczne wsparcie dla wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych. Panele fotowoltaiczne montowane są w firmach, na gospodarstwach rolnych, a także w prywatnych domach, stając się źródłem darmowej energii ze słońca.

Zapoznaj się z innymi artykułami: