Artykuły

Audyt Fotowoltaiczny

W ostatnim czasie fotowoltaika – w porównaniu z innymi OZE – stała się jednym z najbardziej popularnych źródeł energii. Wystarczy zamontować panele fotowoltaiczne, żeby realnie oszczędzać na rachunkach za prąd i równocześnie dbać o środowisko.

Aby instalacja PV działała skutecznie i gwarantowała oszczędności, powinna być właściwie dobrana do zapotrzebowania na energię elektryczną w danym gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie. Dlatego przeprowadza się bezpłatny audyt fotowoltaiczny.

Audyt fotowoltaiczny – czemu służy?

Cel audytu fotowoltaicznego dla indywidualnych inwestorów stanowi określenie, czy montaż instalacji PV jest możliwy i opłacalny. Audytorzy wykonują profesjonalne obliczenia, na podstawie których dobiera się moc instalacji – tak, by pokryła zapotrzebowanie na prąd.

5 elementów audytu fotowoltaicznego

Dobrze przeprowadzony audyt fotowoltaiczny składa się z 5 elementów:

  1. Wywiad z inwestorem – ma za zadanie zebranie niezbędnych informacji, takich jak wysokość rachunków za prąd, ale też planowane zmiany, które mogą spowodować wzrost zapotrzebowania na prąd (np. montaż klimatyzatora itp.).
  2. Weryfikacja miejsca oraz konstrukcji – pozwala określić możliwości montażowe, tzn. – między innymi – stwierdzić, czy instalacja powinna być zamontowana na dachu czy może na elewacji albo na gruncie, a także odpowiednio dobrać konstrukcję wsporczą. Ma to znaczenie zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak i trwałość oraz efektywność instalacji. Należy tutaj wziąć pod uwagę takie aspekty jak:
  • Powierzchnia dachu,
  • Rodzaj pokrycia,
  • Występowanie przeszkód, takich jak okna dachow, jaskółki, kominy itp.,
  • Orientacja dachu względem stron świata,
  • Kąt nachylenia.

Te informacje pozwolą sporządzić techniczny projekt uwzględniający schemat rozmieszczenia paneli PV, miejsce montażu falownika oraz plan okablowania całej instalacji.

  1. Analiza zacienienia – umożliwia sprawdzenie, czy moduły nie są choćby w najmniejszym stopniu zacienione. Zacienienie negatywnie oddziałuje na sprawność instalacji fotowoltaicznej, a także jej wydajność.
  2. Specjalistyczne obliczenia – lokalizacja instalacji, kąt nachylenia, ewentualne straty wynikające np. z zacienienia wpływają na ilość wyprodukowanej energii. Bardzo ważne jest, aby obliczyć, jaką ilość energii może wyprodukować instalacja montowana w danym obiekcie.
  3. Analiza ekonomiczna – wycena instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem oraz symulacja oszczędności na kolejne lata. Audyt obejmuje również analizę takich kwestii jak np. sposób finansowania instalacji bądź prowadzenia rozliczeń zakładem energetycznym.

Audyt fotowoltaiczny – dla kogo?

Chociaż audyt fotowoltaiczny nie stanowi obowiązkowej procedury, to naszym standardem jest rekomendowanie go naszym Klientom. Pozwala bowiem zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować problemy związane z błędnym projektem oraz montażem instalacji PV – tak, żeby instalacja była dla inwestora korzystna finansowo. Warto podkreślić, że audyt fotowoltaiczny w naszym wykonaniu nie wiąże się z żadną opłatą.

Audyt fotowoltaiczny… i co dalej?

Precyzyjnie dobrana moc instalacji PV przełoży się na oszczędności związane z obniżeniem rachunków za prąd oraz skróci okres zwrotu tej inwestycji. Dobrze przeprowadzony audyt fotowoltaiczny gwarantuje nie tylko zwrot zainwestowanych środków finansowych i niższe rachunki, ale też korzystanie z zielonej energii przez długie lata. Efektem przeprowadzonego audytu jest również dobór odpowiednich rozwiązań, a także przygotowanie finalnego projektu i skompletowanie dokumentacji dla zakładu energetycznego.

Zapoznaj się z innymi artykułami: